• darkblurbg
    Welkom bij DO-IT RealEstate

Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of gebrekkige informatie over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk schriftelijk (brief of email) over te informeren. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen info@doitrealestate.nl

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de volgende instantie:

Raad van Arbitrage voor de Bouw
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT
tel: 030 - 2 343 222
fax: 030 - 2 300 125

raad van arbitrage